Invexen

5 posts
unicorn-girisimler

Unicorn Girişim Nedir?

Girişim dünyasına adım atılırken startup nedir sorusundan sonra en çok sorular sorulardan bir diğeri de şüphesiz unicorn girişim…
startup nedir

Startup Nedir?

Startup terimi, henüz emekleme dönemindeki şirketleri ifade eder. Startuplar, genelde tek bir ürün veya hizmete odaklanan yapılardır. Bu…
kurumsal girişimcilik nedir

Kurumsal Girişimcilik Nedir?

Kurumsal Girişimcilik, ya da bilinen diğer adlarıyla kurum içi girişimcilik veya iç girişimcilik, kurum bünyesinde girişimcilik faaliyetlerinin belirlenmesi, teşvik edilmesi ve…
stratejik inovasyon ve kurum içi girişimcilik

Kurum İçi Girişimcilik Nedir?

Günümüz kurum ve kuruluşlarının rakipleri karşısında rekabet avantajı elde edebilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmeleri için yenilikçi bir…
Girişim Programları

Girişim Programları

Girişim programlarının önemi günümüz iş dünyasında giderek artmaktadır. İnovasyonun ve girişimciliğin hiç olmadığı kadar dinamik bir şekilde evrildiği…