Ekmob_logo_3x

Ekmob

Ekmob, satış takımlarının verimliliğini artırmayı hedefleyen bir bulut tabanlı hizmet sağlayıcısıdır. Ekmob, bayi kanal yönetimi ve fırsat izleme yapan satış ekipleri için Ekmob SFA ve pazarlama ve kontrol ürünleri ekipleri için Ekmob Lite sunmaktadır.

Kurucu

Sektör

Kurucu Ortak 

Sector

SaaS

Yazılım Geliştirme

Dokunduğumuz Girişimler