Kurumlar için Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yönetimi

Vizyoner ve başarılı girişimlere yatırım yaparak güçlü bir müşteri portföyü oluşturmayı ve yüksek kazançlar elde etmeyi hedefliyorsanız, kurumsal girişim sermayesi fonunuzu kurmak önemli karlar getirebilir. Binlerce girişim arasından en iyi olanları araştırma, değerlendirme ve anlaşmalar yapma sürecinin zorlu olduğunu anlıyoruz.

Ayrıca, hızlı büyümelerini sağlamak için sürekli destek sağlamak özverili bir çaba gerektirir. Bu zorlu yolculukta, girişim sermayesi fonlarınıza dair her şeyle ilgileniyoruz.

Siz finansal performansınızı izlerken, işlemlerinizi biz yönetiyoruz.

Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu Yönetimi Kapsamında Sunduğumuz Gizmetler

Girişim Görüşmeleri: Her yıl titizlikle 20.000’den fazla girişimi gözden geçiriyor ve ayda en az 50 yüz yüze veya çevrimiçi toplantı düzenliyoruz. Amacımız, yatırım kriterlerinizle uyan en iyi girişimleri önermektir.

Profesyonel Ön İnceleme: Her girişim adayı için temel bir ön inceleme yaparak yatırım riskinizi minimize ediyoruz. Bu, her yatırım kararının bilinçli ve sağlam olmasını sağlar.

Uygun Yatırım Olanakları: Ekibimiz, değerleme konusundaki fırsatları sizin adınıza ustalıkla yönetiyor. Uygun değerlemeli yatırımlar ve uygun şartlar sağlayarak Smart Money modelini takip ederek getirilerinizi en üst düzeye çıkarıyoruz.

Hukuki ve Finansal Takip: Yatırımlarınıza ilişkin tüm hukuki ve finansal işlemleri ele alıyor, işlemleri basitleştiriyor ve sizi beklenmedik maliyetlerden koruyoruz.

Sürekli Destek: Yatırım sonrasında, girişimlerinize kesintisiz destek sağlamaya devam ediyor, hızlı büyümelerini ve başarılı olmalarını sağlıyoruz.

Kuruluş Aşamasında Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu Yönetimi

Girişim Sermayesi Fonunun Kurulumu

Yeni kurulan fon için markalaşma çalışmaları ve fon kuruluş süreçlerindeki tüm işlemlerin (sözleşmesel, hukuki, mali) takibi ve sonuçlandırılmasını kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Kurumsal Kimliğinin Oluşturulması

Yeni kurulan fonun kurumsal renklerinin ve logosunun belirlenerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını, dijital kanalların oluşturulmasını, tüm iletişimlerin sizin adınıza yönetilmesini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Web Sitesinin Geliştirilmesi

Yeni logoyla ve seçilen renklerle birlikte fonun web sitesi için tasarım ve içeriklerin hazırlanması, web sitesinin aktif ve canlı hale getirilmesi, SEO ve dijital pazarlama çalışmalarını içerir.

Girişim Sermayesi Fonunun Tanıtım ve Pazarlama Belgelerinin Hazırlanması

Fonun kurumsal kimliğine uygun olarak sosyal medya (Twitter, Instagram ve Linkedin) hesaplarının açılması, sosyal medya içeriğinin oluşturulması ve banner ve görsellerin hazırlanma sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Danışma Kurulunun Kurulması

Fonun yatırım yaptığı alanlarda deneyimli ve fonu destekleyebilecek Danışma Kurulu üyelerinin dahil edilmesi.

Girişim Sermayesi Fonunun Yatırım Stratejisinin Oluşturulması

Fonun yatırım odaklarının belirlenmesi, yatırım süreçlerinin stratejisinin belirlenmesi ve bir yol haritasının oluşturulma sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Bütçe-Gerçekleşen Takibi, Nakit Akışı Kontrolü ve Raporlama

Fonun mevcut mali raporlarının (mizan, iştirak, gelir tablosu) toplanması, bir sonraki bir ve beş yıllık tahmin belgelerinin hazırlanması ve raporlanması, ardından bunların derin analiz sürecinde yatırımcılarla paylaşılmasını içerir.

Girişim Sermayesi Fonunun Bilgi İçeriğinin Hazırlanması

Fon hakkında özet bilgileri, metrikleri ve yatırım sonrası hedefleri içeren stratejik ve finansal belgelerin hazırlanma sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Hisse ve Ortaklık Anlaşmalarının Hazırlanması

Fon ile tüm yatırımcılar arasında imzalanacak sözleşme sürecini ve ayrıca fonun genel işleyişine ilişkin yönetim kararlarını, alınacak hakları ve yönetim haklarını kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Sunumunun Hazırlanması

Fonun yatırım stratejisinin ve hedeflerinin anlatıldığı, finansal hedeflerin, KPI’ların ve yol haritasının anlatıldığı ve yatırım sonrası tüm süreçlerin ve ekibin dahil edildiği sunumun hazırlık sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Dokümanlarının Oluşturulması ve Güncellenmesi

Fonun tüm belgelerinin çevrimiçi erişilebilecek bir bulut ortamında saklanması ve güncellenmesi hizmetini kapsar.

Girişim Ekosistemindeki Kurum ve Organizasyonlarla İşbirliği

Yatırım yapılan girişime fayda sağlayacak kurumlarla toplantılar ve olası işbirliği toplantıları düzenlenmesi ve anlaşma sürecini içerir.

100'den Fazla Ortak, Üniversite, Program, Mentor ve Firmaya Doğrudan Erişim

Yakından çalıştığımız ve ortaklık ilişkilerimizin bulunduğu ekip ve kurumların desteğini içerir, yatırım yapılacak girişimlerin büyümesi için ekstra kanallar oluşturur, yeni müşterilere ulaşır ve tüm istenen ülkeler ve müşterilerle bağlantı kurar.

Kuruluş Aşaması Sonrası Kurumsal Girişim Sermayesi Fon Yönetimi

Fonun Yatırım Stratejilerine Uygun Girişimlerin Bulunması

Başvurular, araştırmalar, etkinlikler, sosyal kanallar, girişimlerin yer aldığı Teknoparklar, hızlandırma merkezi vb. yatırım odağına ve stratejisine uygun girişimleri bulma, analiz etme ve listeleme sürecini içerir.

Tanışma Toplantılarının Gerçekleştirilmesi

Yatırım stratejisine uygun olarak keşfedilen girişimlerin belirli kriterlere göre detaylı incelemesini, kriterlere göre girişimleri ayırarak kısa bir liste oluşturmayı ve tanışma toplantıları düzenlemek için iletişim kurmayı içerir.

Girişimlerin Dokümantasyonu, Genel Ortaklar (GPs) ve Yatırım Komitesi ile Toplantıların Organizasyonu

İlk toplantısı olumlu geçen girişimler için taslak dokümantasyonun istendiği, bu girişimler için pazar ve rakip analizi yapıldığı ve girişimlerin yatırılabilir olarak kabul edildikten sonra GP’ler ve Yatırım Komitesi ile bir toplantı düzenlendiği süreci içerir.

Ürün İncelemeleri ve Müşteri Görüşmelerinin Yürütülmesi

Demo hesabında ürünü deneyimleme, gerekli araştırmaları yapma ve raporlama sürecini, mevcut müşterilerle daha fazla iletişim kurma ve ürün ve ekiple ilgili görüşlerini alma sürecini içerir.

Detaylı Teknik Analiz

Girişimlerin detaylı analizini yaparak teknik, finansal ve hukuki ayrıntıları ve belgeleri elde etme sürecini kapsar ve yatırımın pozitif ya da negatif sonuçlar doğurup doğurmayacağını değerlendirir.

Müzakere Süreçlerinin Yönetilmesi

Yatırım yapılacak girişimler için mevcut değerleme ve yatırım tutarının belirlendiği süreçte en uygun senaryo belirlenir ve karar netleştirilir.

Yatırım Komitesi İçin Seçilen Girişimlerin Hazırlanması ve Raporlanması

Yatırım yapılacak girişim üzerindeki tüm araştırma ve çalışmaları birleştirerek yatırım bildirgesinin hazırlanması, yatırım komitesi üyeleriyle paylaşılması ve toplantının düzenlenmesi sürecini kapsar.

Yatırım Komitesi Toplantısı

Yatırım yapılacak girişimleri yatırım komitesindeki ekiple bir araya getirme ve süreç boyunca elde edilen bilgileri komite üyeleriyle paylaşarak yatırım kararını destekleme sürecini içerir.

Hisse ve Hisse Sahibi Anlaşmalarının Hazırlanması ve Sermaye Çağrısı Süreci

Olumlu bir yatırım süreci geçiren girişimler, Şirket ile yatırımcılar arasında imzalanacak Hisse ve Pay Sahipleri Sözleşmesinin Şirketin en doğru haklara sahip olacak şekilde hazırlanması, diğer yatırımcılarla birlikte sonuçlandırılması, onay sürecinin yönetilmesi, imzalar ve sermaye çağrısı süreci.

Operasyonel Ortak Firmayla Genel Kurul İşlemlerinin Tamamlanması

Ortak firmadan alınan destekle Yatırım yapılacak girişimlerin genel kurul belgelerinin hazırlanması, onay için gönderilmesi ve kapanış işlemlerinin tamamlanması sürecini kapsar.

Yatırım Yapılan Girişimlerin Oryantasyon Süreçlerinin Organizasyonu

Yatırım yapan girişimleri ortaklarla tanıştırma ve girişimlere faydalar sağlama hizmeti. Muhasebeden insan kaynaklarına, dijital çözümlerden hibe ve teşvik danışmanlığına, AWS sunucu kredilerinden iyilik hizmetlerine kadar 50’den fazla partner ile işbirliği fırsatları.

Smart Money Modeli ile Yatırım Yapılan Girişimlere Destek Sağlama

İş geliştirme, satış stratejileri, pazarlama stratejileri, hukuk, finans alanlarında girişimlere destek sağlama ve deneyimli ekip üyeleri ile haftalık mentorluk toplantıları sağlama sürecini içerir.

Yatırımların Takip Mekanizmalarının Hazırlanması

Girişimler için düzenli haftalık ve aylık takip mekanizmalarının belirlenmesini, KPI’ların, finansal bilgilerin ve süreçlerin düzenli olarak izlenmesini içerir.

Yatırım Yapılan Girişimlerin Büyüme Stratejilerini Destekleme

Girişimlerin yerel ve global pazarlarda ölçeklenebilmesi ve kullanıcı kazanımını ve geliri artırabilmesi için deneyimli ekip üyeleri ile gerekli büyüme stratejilerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını içerir.

CVC Kurmanın Önemi ve Etkileri

İnovasyon Teşviki: Büyük şirketler, CVC aracılığıyla dışarıdan gelen inovasyonu ve yeni fikirleri kendi organizasyonlarına entegre edebilirler. Bu, kurumların daha rekabetçi olmalarına ve piyasada öncü olmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, içeriden gelen fikirleri de teşvik eder.

Pazar Fırsatlarının Keşfi: CVC, büyük şirketlere yeni pazar fırsatlarını keşfetme ve bu fırsatları değerlendirme imkanı sunar. Yatırımlar aracılığıyla, kurumlar farklı sektörlerde büyüme fırsatlarını tanımlayabilirler.

Hızlı İterasyon: Girişimler genellikle hızlı ve esnek bir şekilde çalışırlar. CVC, büyük şirketlerin ürünlerini ve iş süreçlerini daha hızlı iterasyonlarla geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, rekabetçi avantajın sürdürülmesine katkı sağlar.

Yetenek ve Teknoloji Edinme: CVC, büyük şirketlere özel yetenekler ve teknolojiler elde etme fırsatı sunar. Bu, kurumların kendi işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine olanak tanır.

Risk Çeşitlendirmesi: CVC, büyük kurumların yatırım portföylerini çeşitlendirmelerine yardımcı olur. Bu, riskleri azaltırken fırsatları artırır ve finansal performansı optimize eder.

CVC Kurmanın Avantajları

Erişim ve İnovasyon: CVC, büyük şirketleri inovasyon ekosistemine daha yakından bağlar. Bu, yeni fikirler ve teknolojilerin hızla erişilmesini sağlar. Ayrıca, iş birliği yapılacak girişimlere daha kolay erişim sağlar.

Risk Çeşitlendirmesi: CVC, yatırım yapılan farklı girişimlerle riskin dağıtılmasına katkı sağlar. Bu, büyük şirketlerin herhangi bir tek bir yatırımın başarısızlığından büyük zarar görmemesini sağlar.

Girişimlere Erişim: CVC, büyük şirketlerin potansiyel iş ortakları ve müşteriler olarak hizmet veren startup’larla yakın bir ilişki kurmalarını sağlar. Bu, yeni iş fırsatları yaratır.

Gelişen Rekabet Üstünlüğü: CVC, büyük şirketlere daha iyi rekabet avantajları kazandırabilir. Yatırımlar, rekabetin hızla değişen dinamiklerine ayak uydurmalarına yardımcı olabilir.

Finansal Getiri: CVC, başarılı bir şekilde yapılan yatırımların finansal getiri sağlamasına olanak tanır. Bu, yatırımın sadece inovasyonu teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda finansal olarak da tatmin edici olabileceğini gösterir.

 

CVC, büyük kurumların inovasyonu teşvik etmelerine, rekabet avantajı kazanmalarına, pazar fırsatlarını değerlendirmelerine ve finansal getiri elde etmelerine yardımcı olan bir stratejik araçtır. Bu nedenle, birçok büyük şirket CVC programları kurarak inovasyon yolculuklarını hızlandırmaktadır.

Bize Ulaşın