Girişim Sermayesi Fonu Yönetimi

Vizyoner girişimlere yatırım yaparak güçlü bir portföy oluşturmak ve yüksek kazançlar elde etmek için girişim sermayesi fonları kurmak istiyorsanız, binlerce girişim arasından en iyi girişimleri araştırmak, bulmak, incelemek, seçmek ve ardından onlarla anlaşma yapmanın zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Ayrıca, yatırım yaptığınız bu girişimleri takip etme ve destekleme, yatırımınızın hızla büyüdüğünden emin olma ihtiyacınız da ortaya çıkıyor. Bu zorlu yolculukta, girişim sermayesi fonlarınız için her şeyi biz organize ediyoruz. Siz fonunuzun finansal performansını ve süreçlerini takip ederken tüm operasyonlarınızı biz yönetiyoruz.


Deneyimli ekibimiz ve geniş ağımızla sizin için gelecek vadeden girişimleri arıyor, buluyor, müzakere ediyor ve yönetiyoruz. Tüm operasyonları baştan sona yürütüyor ve girişimlerinizi en hızlı şekilde ölçeklendiriyoruz.


Yılda 20.000’den fazla girişimi inceliyor ve her ay sizin adınıza en az 50 yüz yüze veya online toplantı gerçekleştiriyoruz. Yatırım kriterlerinize göre size en uygun ve en iyi girişimleri öneriyoruz. Bir yatırım kararı verdiğinizde, tüm hukuki ve finansal süreçleri sizin için yönetiyoruz.

Böylece, sizi ek maliyetlerden kurtarıyoruz. Yatırım yapmadan önce her girişim adayı için profesyonel detaylı durum analizi uygulayarak riskinizi azaltıyoruz. Ayrıca, müzakere sürecini sizin adınıza yönetiyoruz ve Akıllı Sermaye modelini uygulayarak düşük değerlemelerle yatırımlar yapmanızı veya daha fazla hisse almanızı sağlıyoruz.


Girişim sermayesi fonunuz için neye ihtiyacınız varsa, uluslararası deneyimimiz ve geniş ağımızla size profesyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

Yönettiğimiz Girişim Sermayesi Fonları

Girişim Sermayesi Fonu Yönetimi
Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

Kuruluş Aşamasında Girişim Sermayesi Fonu Yönetimi

Girişim Sermayesi Fonunun Kurulumu

Yeni kurulan fon için markalaşma çalışmaları ve fon kuruluş süreçlerindeki tüm işlemlerin (sözleşmesel, hukuki, mali) takibi ve sonuçlandırılmasını kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Kurumsal Kimliğinin Oluşturulması

Yeni kurulan fonun kurumsal renklerinin ve logosunun belirlenerek kurumsal kimliğin oluşturulmasını, dijital kanalların oluşturulmasını, tüm iletişimlerin sizin adınıza yönetilmesini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Web Sitesinin Geliştirilmesi

Yeni logoyla ve seçilen renklerle birlikte fonun web sitesi için tasarım ve içeriklerin hazırlanması, web sitesinin aktif ve canlı hale getirilmesi, SEO ve dijital pazarlama çalışmalarını içerir.

Girişim Sermayesi Fonunun Tanıtım ve Pazarlama Belgelerinin Hazırlanması

Fonun kurumsal kimliğine uygun olarak sosyal medya (Twitter, Instagram ve Linkedin) hesaplarının açılması, sosyal medya içeriğinin oluşturulması ve banner ve görsellerin hazırlanma sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Danışma Kurulunun Kurulması

Fonun yatırım yaptığı alanlarda deneyimli ve fonu destekleyebilecek Danışma Kurulu üyelerinin dahil edilmesi.

Girişim Sermayesi Fonunun Yatırım Stratejisinin Oluşturulması

Fonun yatırım odaklarının belirlenmesi, yatırım süreçlerinin stratejisinin belirlenmesi ve bir yol haritasının oluşturulma sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Bütçe-Gerçekleşen Takibi, Nakit Akışı Kontrolü ve Raporlama

Fonun mevcut mali raporlarının (mizan, iştirak, gelir tablosu) toplanması, bir sonraki bir ve beş yıllık tahmin belgelerinin hazırlanması ve raporlanması, ardından bunların derin analiz sürecinde yatırımcılarla paylaşılmasını içerir.

Girişim Sermayesi Fonuna Yatırım Yapabilecek Potansiyel Yatırımcılara (LPs) Ulaşılması

Fonun yatırım stratejisi, hazırlanan belgelerle potansiyel yatırımcılara ulaşmayı ve geleceğe yönelik planlar oluşturmayı, online veya yüz yüze görüşmeler yapmak ve yatırımcılarla müzakereler yapmayı içerir.

Girişim Sermayesi Fonuna Dahil Edilecek Yeni Yatırımcıların Koordinasyonu

Fonun içerisine dahil edilecek yatırımcıya hazırlanan belgelerin iletilmesini, sermaye çağırma işlemlerinin bildirilmesi ve takibi, imzalanacak belgelerin imzalamak üzere incelemesi için iletilmesini, söz konusu süreç boyunca desteklenmesini ve takibini, yatırım kapanış sürecinin planlanmasını içerir.

Girişim Sermayesi Fonunun Yeni Yatırımcı Sözleşmelerinin Hazırlanması

Fon ile yatırımcı arasında imzalanacak genel hakları belirten, fonun yönetimine ilişkin kararları ve destek maddelerini, kapanış sonrası alınan veya verilen hakları içeren sözleşmelerin hazırlık sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Yatırımcı Bilgi İçeriğinin Hazırlanması

Fon hakkında özet bilgileri, metrikleri ve yatırım sonrası hedefleri içeren stratejik ve finansal belgelerin hazırlanma sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Hisse ve Ortaklık Anlaşmalarının Hazırlanması

Fon ile tüm yatırımcılar arasında imzalanacak sözleşme sürecini ve ayrıca fonun genel işleyişine ilişkin yönetim kararlarını, alınacak hakları ve yönetim haklarını kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Yatırımcı Sunumunun Hazırlanması

Fonun yatırım stratejisinin ve hedeflerinin anlatıldığı, finansal hedeflerin, KPI’ların ve yol haritasının anlatıldığı ve yatırım sonrası tüm süreçlerin ve ekibin dahil edildiği sunumun hazırlık sürecini kapsar.

Girişim Sermayesi Fonunun Dokümanlarının Oluşturulması ve Güncellenmesi

Fonun tüm belgelerinin çevrimiçi erişilebilecek bir bulut ortamında saklanması ve güncellenmesi hizmetini kapsar.

Girişim Ekosistemindeki Kurum ve Organizasyonlarla İşbirliği

Yatırım yapılan girişime fayda sağlayacak kurumlarla toplantılar ve olası işbirliği toplantıları düzenlenmesi ve anlaşma sürecini içerir.

100'den Fazla Ortak, Üniversite, Program, Mentor ve Firmaya Doğrudan Erişim

Yakından çalıştığımız ve ortaklık ilişkilerimizin bulunduğu ekip ve kurumların desteğini içerir, yatırım yapılacak girişimlerin büyümesi için ekstra kanallar oluşturur, yeni müşterilere ulaşır ve tüm istenen ülkeler ve müşterilerle bağlantı kurar.

Kuruluş Aşaması Sonrası Girişim Sermayesi Fon Yönetimi

Fonun Yatırım Stratejilerine Uygun Girişimlerin Bulunması

Başvurular, araştırmalar, etkinlikler, sosyal kanallar, girişimlerin yer aldığı Teknoparklar, hızlandırma merkezi vb. yatırım odağına ve stratejisine uygun girişimleri bulma, analiz etme ve listeleme sürecini içerir.

Tanışma Toplantılarının Gerçekleştirilmesi

Yatırım stratejisine uygun olarak keşfedilen girişimlerin belirli kriterlere göre detaylı incelemesini, kriterlere göre girişimleri ayırarak kısa bir liste oluşturmayı ve tanışma toplantıları düzenlemek için iletişim kurmayı içerir.

Girişimlerin Dokümantasyonu, Genel Ortaklar (GPs) ve Yatırım Komitesi ile Toplantıların Organizasyonu

İlk toplantısı olumlu geçen girişimler için taslak dokümantasyonun istendiği, bu girişimler için pazar ve rakip analizi yapıldığı ve girişimlerin yatırılabilir olarak kabul edildikten sonra GP’ler ve Yatırım Komitesi ile bir toplantı düzenlendiği süreci içerir.

Ürün İncelemeleri ve Müşteri Görüşmelerinin Yürütülmesi

Demo hesabında ürünü deneyimleme, gerekli araştırmaları yapma ve raporlama sürecini, mevcut müşterilerle daha fazla iletişim kurma ve ürün ve ekiple ilgili görüşlerini alma sürecini içerir.

Detaylı Teknik Analiz

Girişimlerin detaylı analizini yaparak teknik, finansal ve hukuki ayrıntıları ve belgeleri elde etme sürecini kapsar ve yatırımın pozitif ya da negatif sonuçlar doğurup doğurmayacağını değerlendirir.

Müzakere Süreçlerinin Yönetilmesi

Yatırım yapılacak girişimler için mevcut değerleme ve yatırım tutarının belirlendiği süreçte en uygun senaryo belirlenir ve karar netleştirilir.

Yatırım Komitesi İçin Seçilen Girişimlerin Hazırlanması ve Raporlanması

Yatırım yapılacak girişim üzerindeki tüm araştırma ve çalışmaları birleştirerek yatırım bildirgesinin hazırlanması, yatırım komitesi üyeleriyle paylaşılması ve toplantının düzenlenmesi sürecini kapsar.

Yatırım Komitesi Toplantısı

Yatırım yapılacak girişimleri yatırım komitesindeki ekiple bir araya getirme ve süreç boyunca elde edilen bilgileri komite üyeleriyle paylaşarak yatırım kararını destekleme sürecini içerir.

Hisse ve Hisse Sahibi Anlaşmalarının Hazırlanması ve Sermaye Çağrısı Süreci

Olumlu bir yatırım süreci geçiren girişimler, Şirket ile yatırımcılar arasında imzalanacak Hisse ve Pay Sahipleri Sözleşmesinin Şirketin en doğru haklara sahip olacak şekilde hazırlanması, diğer yatırımcılarla birlikte sonuçlandırılması, onay sürecinin yönetilmesi, imzalar ve sermaye çağrısı süreci.

Operasyonel Ortak Firmayla Genel Kurul İşlemlerinin Tamamlanması

Ortak firmadan alınan destekle Yatırım yapılacak girişimlerin genel kurul belgelerinin hazırlanması, onay için gönderilmesi ve kapanış işlemlerinin tamamlanması sürecini kapsar.

Yatırım Yapılan Girişimlerin Oryantasyon Süreçlerinin Organizasyonu

Yatırım yapan girişimleri ortaklarla tanıştırma ve girişimlere faydalar sağlama hizmeti. Muhasebeden insan kaynaklarına, dijital çözümlerden hibe ve teşvik danışmanlığına, AWS sunucu kredilerinden iyilik hizmetlerine kadar 50’den fazla partner ile işbirliği fırsatları.

Smart Money Modeli ile Yatırım Yapılan Girişimlere Destek Sağlama

İş geliştirme, satış stratejileri, pazarlama stratejileri, hukuk, finans alanlarında girişimlere destek sağlama ve deneyimli ekip üyeleri ile haftalık mentorluk toplantıları sağlama sürecini içerir.

Yatırımların Takip Mekanizmalarının Hazırlanması

Girişimler için düzenli haftalık ve aylık takip mekanizmalarının belirlenmesini, KPI’ların, finansal bilgilerin ve süreçlerin düzenli olarak izlenmesini içerir.

Yatırım Yapılan Girişimlerin Büyüme Stratejilerini Destekleme

Girişimlerin yerel ve global pazarlarda ölçeklenebilmesi ve kullanıcı kazanımını ve geliri artırabilmesi için deneyimli ekip üyeleri ile gerekli büyüme stratejilerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını içerir.

Bize Ulaşın