Girişim Programları

Girişim Programları

Girişim programlarının önemi günümüz iş dünyasında giderek artmaktadır. İnovasyonun ve girişimciliğin hiç olmadığı kadar dinamik bir şekilde evrildiği günümüzde, girişim programları sayesinde yeni fikirlerin, teknolojilerin ve iş modellerinin temellerinin atılması mümkün olabilmektedir. İnovasyonun vazgeçilmez parçalarından biri olan girişimcilik programları sayesinde, girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve başarıya ulaştırmaları için gerekli desteğin bulunması sağlanır.

Girişim programları, kuluçka ve hızlandırma programları olmak üzere iki ana dala ayrılır. Kuluçka programları, yolculuklarının nispeten daha erken aşamalarındaki girişimcileri desteklemeye odaklanır ve bu girişimcilerden çıkan iş fikirlerinin hayata geçirilmesine yardımcı olur. Kuluçka programları sayesinde, mentorluk, eğitim, ofis alanı gibi desteklerin sağlanmasının yanı sıra girişimcilere ilk sermaye yatırımları gerçekleştirilir ve böylece işlerini çok daha hızlı bir şekilde başlatıp hızlandırmalarının önü açılır. Hızlandırma programları ise genellikle daha eski ve oturmuş işletmelere odaklanır ve bu işletmelerin büyüme süreçlerini hızlandırmak için yoğun bir program sunar. Hızlandırma programları, işletmelere daha büyük yatırımlar, endüstri bağlantıları ve özel eğitimler gibi fırsatlar sunarak iş dünyasında hızlı adımlarla ilerlemelerinin önünü açar.

Girişim programlarının sunduğu fırsatlar sadece maddi destekle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda girişimcilere, deneyimli mentorlar ve danışmanlarla bir araya gelme, endüstri liderleriyle bağlantı kurma ve geniş bir profesyonel ağa erişme gibi değerli fırsatlar sunarlar. Bu sayede girişimcilerin, işlerini büyütme sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmak için gerekli bilgi, destek ve motivasyonu bulmaları sağlanır.

Girişim programlarının girişimcilik ekosistemine çok önemli katkıları vardır. Yeni işletmelerin ve teknolojilerin ortaya çıkmasını teşvik ederek ekonomik büyümeyi destekleyen girişimcilik programları iş dünyasındaki rekabeti kızıştırmakla kalmayıp girişimcilik ruhunun ve yenilikçiliğin filizlenmesi için gerekli ortamı sağlar ve toplumun genel refahını arttırır. 

İş dünyasında önemi her geçen gün artan girişim programları, inovasyonun ve büyümenin itici gücü olarak girişimcilerin başarılarını destekleyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirir. Yarınları şekillendirecek potansiyel iş adamlarına gerekli kaynakları sunar ve ekosistemin büyümesine katkıda bulunur.

Girişim Programları İçerisinde Kuluçka ve Hızlandırma Programları

Günümüz girişimcilik ekosisteminin belkemiğini oluşturan girişim programları, kuluçka ve hızlandırma programları olarak iki ana kategori altında değerlendirilebilir. Girişimcilerin kafalarındaki fikirleri gerçeğe dönüştürmeleri için gerekli kaynakları sağlayan bu programlar sayesinde iş dünyasının yarınlarının şekillendirilmesi mümkün olmakta ve yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

İş dünyasında bir fikrin hayata geçirilmesi süreci için kuşların civciv çıkarma sürecini andıran metaforlardan faydalanılır. Kuluçka (incubation), ön kuluçka (pre-incubation) gibi isimlere sahip bu aşamalar bir fikrin hayata geçirilme sürecindeki aşamalarını niteler ve girişimcilere birbirinden farklı avantajlar sunarlar. 

girişim programları ve başarı hikayeleri

 

Kuluçka Ne Demek?

Kuluçka programları, erken aşamadaki girişimcileri desteklemek üzere oluşturulmuştur. Bu programlar sayesinde yeni filiz veren iş fikirlerinin çekirdek bir ürüne veya hizmete dönüştürülmesi mümkün olabilmektedir. Kuluçka sürecinde genellikle uzun vadeli bir yaklaşım benimsenir. Mentorlar tarafından girişimcilere iş modeli oluşturma, pazar stratejileri geliştirme ve ilk müşterileri bulma konularında rehberlik edilen kuluçka aşamasında mentorluk dışında sermaye yatırımı, çalışma alanı bulunması ve eğitim gibi fırsatlar da yeni girişimcilere sunulmaktadır.

Ön Kuluçka Nedir?

Ön kuluçka süreci, kuluçka sürecinin bir hazırlığıdır. Bu süreçte girişimcilerin kafalarındaki fikirleri daha da somutlaştırmalarına, iş modellerini oluşturmalarına ve ilk prototiplerini geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır. Girişimcilere ön kuluçka aşamasının bir parçası olarak pek çok fırsat sunulur. Girişimciler bu aşamada işletme planlarını detaylandırırken pazar araştırması yapabilir, potansiyel müşterileriyle görüşürken kafalarındaki fikirleri daha da somutlaştırabilirler. Böylece kuluçka programlarına başvurmadan önce kafalarındaki fikirleri daha ayağı yere basan ve sunuma hazır bir hale getirebilirler. 

Accelerator Ne Demek?

Hızlandırma ya da accelerator programları, kuluçka programlarının aksine geliştirme aşamasında belirli bir seviyeye gelmiş, daha olgun startuplar için geçerli programlardır. Bu programlarda büyüme sürecini hızlandırmak için çok daha yoğun bir destek sunulur ve programın ismi de buradan gelir. Kısa vadede sonuç üretmeye odaklanmış hızlandırma programlarıyla işletmeler daha büyük yatırımlar bulabilir, endüstri bağlantıları kurup networklerini geliştirirken hızlandırılmış büyüme stratejileri ve ihtiyaca özel eğitimlerle iş dünyasında ilerleyecekleri yolun daha tecrübeli isimlerle iş birliği içerisinde çizilmesini sağlayabilirler.

Kuluçka Programı ve Accelerator Programı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Girişimcilerin yeni fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli kaynak ve motivasyonu sağlayan kuluçka programı ve hızlandırma programı arasındaki temel farklar şunlardır:

Kuluçka (Incubation) Programları:

 

  • Fikir geliştirme aşamasının erken safhalarındaki girişimcilere yöneliktir

  • İş fikri oluşturmak, iş modeli yaratmak ve prototip üretmek gibi süreçlerle ilgilenir

  • İşin temelini sağlamlaştırma ve başlangıç aşamasını tamamlama odaklıdır

  • Hızlandırma programlarına göre daha uzun sürer

  • Girişimcilere detaylı rehberlik sağlar

Hızlandırma (Accelerator) Programları:

 

  • Fikir geliştirme aşamasının daha geç safhalarındaki girişimcilere yöneliktir

  • Büyümeyi hızlandırmak, yeni pazarlara açılmak ve pazarda lider konuma gelmek gibi büyüme hedeflerine odaklanır

  • Hızlı bir büyüme stratejisi oluşturulmasını amaç edinir

  • Kuluçka programlarına göre çok daha yoğun bir süreç içerir

En Popüler 5 Kuluçka ve Hızlandırma Programı

Girişimcilik ekosistemi içerisinde girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine destek olacak pek çok kuluçka ve hızlandırma programı vardır. Fakat bu programlar arasından bazıları sundukları fırsatlarla diğerleri arasında öne çıkar. İşte 2024 yılının girişimcilik ekosisteminde fikirlerinizi çok daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirmenizi sağlayacak en popüler ve etkili 5 kuluçka ve hızlandırma programı:

Y Combinator (YC) 

Y Combinator (YC), girişimcilik dünyasındaki gelmiş geçmiş en etkili ve ünlü kuluçka programlarından biridir. Jessica Livingston, Trevor Blackwell ve Robert Tapan Morris tarafından 2005 yılında kurulan Y Combinator, bugüne kadar binlerce girişimciye milyarlarca dolarlık yatırım yapılmasını sağlamıştır. 

Y Combinator Başvuru ve Kabul Süreci:

Başvuru:

 

  • Başvurular Ocak ve Haziran olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilir

  • Başvurular Y Combinator’ın web sitesi üzerinden yapılır

  • Başvuru formunda kurucuların deneyimlerine, iş fikri özetine, hedef pazara ve rekabet analizine dair ayrıntılı bilgiler sunulur

  • Başvuru sürecinde işletmenin vizyonu ve ekibin uygunluğu net bir şekilde ifade edilir

Değerlendirme:

 

  • Başvuru formları incelenir ve ön eleme görüşmeleri yapılır

  • Görüşmeler Skype, Zoom gibi araçlarla gerçekleştirilir

  • Ön eleme aşamasını geçenler daha ileri aşamalara geçmeleri için davet edilir

Kabul:

 

  • Kabul edilen şirketlere resmi davet gönderilir

  • Kabul edilen şirketler 3 aylık programa katılırlar

Program İçeriği:

 

  • Program yaklaşık 3 ay sürer

  • Demo günü ile program sona erer

  • Seçilmiş girişimciler, haftalık toplantılar, eğitim oturumları, mentorluk ve network etkinliklerine katılırlar

  • Program boyunca girişimciler işlerini büyütmeye yönelik pek çok alanda rehberlik alırlar

Yatırım ve Destek:

 

  • Y Combinator, her şirkete başlangıç sermayesi yatırımı yapar

  • %7 ile %10 arasında hisse satın alır

  • Girişimcilere ofis alanı, hizmet ve geliştirme araçları sunulur

Başarı Hikâyeleri:

 

  • Y Combinator, Airbnb, Dropbox, Reddit, Stripe, DoorDash, Twitch ve daha pek çok başarılı şirketin illk yatırımcıları arasında yer alır

Techstars

Dünya çapında işletmelerin çok daha hızlı bir şekilde fikirlerini hayata geçirmelerini ve büyümelerini hedefleyen hızlandırma (accelerator) programları arasında Techstars en önde gelenlerden biridir. 2006 yılında David Cohen, David Brown, Brad Feld ve Jared Polis tarafından kurulan Techstars, sunduğu kaynaklar ve mentorluk hizmetleriyle kurulduğu günden bugüne pek çok farklı işletmenin hızlı bir şekilde büyümesine katkıda bulunmuştur. 

Network Fırsatları

 

  • Techstars sayesinde girişimciler, sektörün önde gelen mentorları, yatırımcıları ve endüstri uzmanlarıyla tanışma ve iş birlikleri kurma fırsatına kavuşurlar

  • Techstars’ın profesyonel ağı sayesinde işletmeler küresel pazara açılabilir ve farklı pazarların getirdiği avantajlardan faydalanabilirler

Yoğun Program

 

  • Techstars, 3 aylık yoğun bir program sunar

  • Girişimcilere ürün geliştirme, pazarlama stratejisi oluşturma gibi alanlarda kapsamlı rehberlik sunulur

  • Girişimciler, program dahilindeki haftalık toplantılara, eğitim oturumlarına, mentorluk seanslarına ve demo günleri katılma fırsatı yakalarlar

Yatırım ve Destek

 

  • Her şirkete başlangıç sermayesi yatırımı yapılır

  • Şirket hisselerinin %6’sı ile %10’u arasında satın alınır

Başarı Hikâyeleri

 

  • Techstars, Airbnb, ClassPass, DigitalOcean, SendGrid, Plated ve benzeri pek çok başarılı şirketin ilk yatırımcıları arasındadır

500 Startups

Özellikle erken aşama girişimlerin hızlı bir şekilde büyümesini hedefleyen yatırım şirketlerinin başında 500 Startups gelir. 2010 yılında David McClure tarafından kurulan 500 Startups, merkezi Silikon Vadisinde bulunmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri dışındaki pek çok farklı ülkede de faaliyet gösteren, sektörde öne çıkan pek çok başarılı şirkete yatırım yapmış önde gelen yatırım şirketlerinden bir tanesidir. 

Geniş Ağ

 

  • 500 Startups, katılımcılarına networklerini geliştirebilecekleri profesyonel endüstri bağlantılarından oluşan geniş bir bağlantı havuzu sunar

Yatırım ve Destek

 

  • 500 Startups, erken aşama girişimlere yatırım yapar

  • Teknoloji, e-ticaret, sağlık, finans, gıda gibi alanlara odaklanır

Program İçeriği

 

  • 3 aylık bir süreçten oluşur

  • Girişimciler eğitim oturumlarına katılır ve mentorluk fırsatından yararlanırlar

  • Pazarlama stratejileri oluşturulur ve büyüme stratejileri şekillendirilir

Yatırım ve Destek

 

  • Her şirkete başlangıç sermayesi yatırımı yapar

  • Şirketlerin %5 ile %10 arasında hissesini alır

  • Ekstra yatırımcı bulunmasına yardımcı olur

  • Ofis alanı ve teknik destek konularında şirketlerin yanında olur

Başarı Hikâyeleri

 

  • 500 Startups’ın erken yatırımcısı olduğu şirketler arasında Twilio, Udemy, Canva ve GitLab gibi pek çok uluslararası alanda başarılı marka yer alır

Seedcamp

Seedcamp, Avrupa’nın en önde gelen girişim programlarından bir tanesidir. 2007 yılında Reshma Sohoni ve Saul Klein tarafından kurulan Seedcamp, Avrupa’nın dört bir tarafından her türlü başarılı girişimciyi ekosisteme kazandırmak için tasarlanmıştır. 

Avrupa Merkezli

 

  • Seedcamp, tamamen Avrupa odaklı bir girişim programıdır 

  • Avrupa’nın çeşitli yerlerinde etkinlikler düzenleyerek yerel ekosistemi destekler

Yatırım ve Destek

 

  • Seedcamp’in sunduğu faydalar arasında ofis alanı, eğitim ve teknik destek bulunur

  • Girişimcilere her türlü destek ve kaynakla yardımcı olur

Kapsamlı Network

 

  • Seedcamp, zengin endüstri havuzuyla girişimlerin sektörün önde gelen isimleriyle tanışarak yeni fırsatlar yakalamalarına yardımcı olur

Başarı Hikâyeleri

 

  • Seedcamp’in ilk yatırımcıları arasında yer aldığı şirketler arasında Revolut, UiPath, TransferWise ve Veed gibi pek çok başarılı marka yer alır

AngelPad

AngelPad, özellikle teknoloji odaklı şirketlerin büyümesi ve hızlı bir şekilde gelişmesi amacıyla yatırım yapan en önde gelen girişimcilik programlarından bir tanesidir. Silikon Vadisi ve San Francisco merkezli olarak işleyişini sürdüren AngelPad, 2010 yılında Thomas Korte ve Carine Magescas tarafından kurulmuştur.

Yoğun Program

 

  • 12 haftalık yoğun bir süreci kapsar

  • İş modeli oluşturulmasına ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine odaklanılır

  • Haftalık toplantılar, eğitimler ve mentorluk süreçleriyle destek verilir

Teknoloji Odaklı

 

  • Angelpad, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere odaklanır

  • Yazılım, yapay zeka ve veri analitiği şirketlerine destek sağlar

Yatırım ve Destek

 

  • Angelpad, girişimcilere başlangıç sermayesi sağlar

  • İşletmelerin hisselerinin %5 ile %10 arasında hissesini alır

  • Mentor, ofis alanı ve teknik destek gibi alanlarda destek sunulur

Network Fırsatları

 

  • Angelpad, endüstri uzmanlarından oluşan geniş bir ekosisteme sahiptir

  • Girişimciler Angelpad’in uzman havuzundan yararlanarak farklı pazarlara açılma ve ve farklı fırsatlar yakalama imkanına sahip olurlar

Başarı Hikâyeleri

 

  • AngelPad, PostMates, PagerDuty ve Periscope gibi pek çok başarılı şirketin ilk yatırımcıları arasında yer almaktadır

İhtiyacınız Olan Çözüme Göz Atın: Invexen

Invexen, yatırımcılarla girişimciler arasında köprü kurarak yarınların gözde fikirlerinin hayata geçirilmesine yardımcı olur. Avrupa ülkeleri, ABD ve Türkiye’de dahil olmak üzere 20’den fazla ülkede hizmet veren Invexen profesyonel yaklaşımı ve benzersiz bağlantılarıyla kurumsal ve bireysel yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunan lider bir markadır. 

Girişim sermayesi fonları kurmak ve yönetmekten, girişimcilerin yatırım toplamalarına yardımcı olmaya, kurum içi girişimcilik programlarından hızlandırma danışmanlığına geniş bir yelpazede hizmet veren Invexen, iş ortaklarına özel çözümler sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak destek verir.

Geleceğin startupları arasında yer almak ve vizyonunuzla yarınları tanımlamak için siz de profesyonel hizmetlerimizden faydalanabilir ve Invexen farkının tadını çıkarabilirsiniz.